CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa thông qua phương án phân phối cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty

Ngày đăng Oct, 19 2020

Ngày 19/10/2020 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV công ty đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của hội đồng Quản Trị

Ngày 19/10/2020 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ cho CBNV công ty đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của hội đồng Quản Trị

Toàn văn biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản Trị quý cổ đông xem tại file đính kèm

1. Biên bản họp HĐQT về việc thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ

2. Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối cổ phiếu Quỹ

3. Phương án phân phối cổ phiếu Quỹ

4. Danh sách CBNV đủ tiêu chuẩn, điều kiện mua cổ phiếu Quỹ

5. Thông báo phân phối cổ phiếu Quỹ Công ty cổ phần Dược Khoa

 

1800 59 99 77