CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày đăng Apr, 25 2019

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần Dược Khoa năm 2019

Biên bản và nghị quyết họp hội đồng cổ đông năm 2019

1.Biên bản họp hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần Dược Khoa năm 2019

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần Dược Khoa năm 2019