CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công ty cổ phần Dược Khoa báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc lâu dài của lao động nghỉ việc

Ngày đăng Jan, 16 2020

Sau khi có quyết định thông qua việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của cổ đông nghỉ việc, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần theo đúng các nội dung đã được thông qua

Dưới đây là báo cáo về việc mua lại cổ phần ưu đãi theo số năm cam kết làm việc của lao động nghỉ việc

Quý cổ đông xem và tải tại ĐÂY

1800 59 99 77