CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cuộc họp HĐQT về việc tạm hoãn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng Nov, 24 2020

Ngày 24/11/2020 HĐQT Công ty Cổ Phần Dược Khoa đã họp, thảo luận và thống nhât tạm hoãn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ

Ngày 24/11/2020 HĐQT Công ty Cổ Phần Dược Khoa đã họp, thảo luận và thống nhât tạm hoãn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ

Cụ thể biên bản và Nghị quyết cuộc họp quý cổ đông xem tại file đính kèm

1. Biên bản họp hội đồng quản trị 10-20/BB-HĐQT-DK

2. Nghị quyết họp hội đồng quản trị số 10-20/NĐ-HĐQT-DK

1800 59 99 77