CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng Oct, 10 2016

Sau khi cổ phần hóa, do nhu cầu phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất Dược phẩm tại khu Công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh. Để có nguồn vốn đối ứng thực hiện kế hoạch, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định tổ chức "Đại hội cổ đông bất thường" về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 5.642.100.000 đồng lên 25.642.100.000 đồng vào ngày 04/10/2016, tại Văn phòng Công ty, số 9 Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Có 32,41% cổ đông có quyền biểu quyết (Đại diện vốn nhà nước) có mặt tại Đại hội đã biểu quyết không có ý kiến, và 67,59% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

  • Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.  
  • Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty.
  • Thông qua phương án xử lý số cổ phần mua lại của người lao động theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại công ty.

Sau hơn 4 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường  đã thông qua được các nội dung cần thực hiện. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.

 

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại Hội

Ông Hoàng Sỹ Đường, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đo

Ông Hà Đăng Thành, đại diện nhà đầu tư chiến lược phát biểu ý kiến.

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

1800 59 99 77