CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Apr, 24 2021

Từ 9h00 đến 12h30 ngày 24/4/2021 tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Từ 9h00 đến 12h30 ngày 24/4/2021 tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, và tiến hành bầu cử thành công HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
Nội dung biên bản, Nghị quyết Đại Hội kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây: 

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1800 59 99 77