CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công bố thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng Mar, 22 2021

Hội đồng quản trị Công bố thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị họp về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Chi tiết Biên bản, Nghị quyết cuộc họp và thông báo ngày đăng ký cuối cùng kính mời quý cổ đông xem và tải tài liệu tại đây

1. Thông báo

2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

3. Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa

1800 59 99 77