CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng Mar, 20 2019

Thông báo số 03/2019-DK/HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Hội đồng quản trị thông báo tới các quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau (Chi tiết trong file đính kèm)

https://drive.google.com/file/d/1r9gK9oNhuCLtj9CYFy-JQM94nas0-yTp/view?usp=sharing