CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Ngày đăng Dec, 20 2019

Công ty cổ phần Dược Khoa xin gửi tới Quý cổ đông toàn bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 28/12/2019

1800 59 99 77