CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại công ty Cổ Phần Dược Khoa

Ngày đăng May, 11 2020

Căn cứ quyết định số 183/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2020 của SCIC về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ Phần Dược Khoa, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần xin thông báo


 

Tài Liệu công bố thông tin về DKP: https://drive.google.com/file/d/1-gngEu0fzNaIZ6vqZALxVlXq_IR-jgsx/view

1800 59 99 77