CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN THEO PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày đăng Sep, 27 2021

Kính gửi quý cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo về việc chào bán cổ phần theo phương án đã được phê duyệt