CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo cổ đông đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT

Ngày đăng Apr, 21 2020

Công ty cổ phần Thương mại Dược Khoa - Cổ đông Công ty cổ phần Dược Khoa đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Quý cổ đông tham khảo đơn đề cử nhân sự tại ĐÂY

1800 59 99 77