CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYỀN ĐĂNG KÝ MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Ngày đăng Oct, 01 2021

Theo đề nghị của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty quyết định đồng ý gia hạn thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đề nghị của quý cổ đông, cụ thể:

Thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 01/11/2021

Thông tin chi tiết quý cổ đông xem và tải tại đường link:

1. Thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phần

1800 59 99 77