CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

Ngày đăng Aug, 01 2019

Thông báo về kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc của công ty cổ phần Dược Khoa năm 2019

Thông báo kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

 

1800 59 99 77