CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo mất Sổ cổ đông cá nhân

Ngày đăng Jul, 10 2019

Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo về việc mất sổ cổ đông cá nhân của Ông Đặng Văn Thuật và Bà Lê Thị Hậu, với nội dung chi tiết như sau

Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo về việc mất sổ cổ đông cá nhân của Ông Đặng Văn Thuật và Bà Lê Thị Hậu, với nội dung chi tiết như sau :

 

Trong Thời hạn 15 ngày nếu không có tranh chấp hay khiếu kiện gì, Công ty sẽ tiến hành thực hiện việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho hai cá nhân trên.

 

1800 59 99 77