CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng Apr, 11 2020

Công ty cổ phần Dược Khoa, thông báo tới quý cổ đông thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ và các tài liệu Đại Hội

1800 59 99 77