CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng Oct, 25 2019

Ngày 24/10/2019 HĐQT họp thông qua đơn xin thôi việc, thôi giữ chức vụ đối với Ông Bạch Đức Huyến. Thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Toàn văn biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau: Quyết định Của HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược Khoa

1. Biên bản họp hội đồng quản trị mở rộng Công Ty Cổ Phần Dược Khoa

2. Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị

3. Quyết định về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

1800 59 99 77