CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng Mar, 26 2022

Ngày 26/3/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã họp triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Kính đề nghị quý cổ đông lưu ý thực hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán trước ngày lập danh sách (06/4/2022) để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1800 59 99 77