CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày đăng Apr, 18 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2017 sẽ chuyển về: Phòng Họp công ty Cổ phần Dược Khoa, số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

THÔNG BÁO


Vv: Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Khoa xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 21/4/2017 như sau:

Địa điểm cũ  : Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Hà Nội

Số 80 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa điểm mới: Phòng  Họp công ty

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các nội dung khác theo Thư mời họp không thay đổi.

Mọi chi tiết xin quý cổ đông liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Dược Khoa

Phòng HCNS - Công ty cổ phần Dược Khoa.

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 972 8754/ 043 933 2607 (máy lẻ:101, 102)     

Fax:   (04).3 972 8753 

Trân trọng !

        Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

(Đã ký)

 

1800 59 99 77