CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng Apr, 06 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Khoa trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty: thời gian: 08h30 ngày 27/4/2017, địa điểm:Phòng Họp Công Ty, Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội